Buty przyjazne dla stóp Twojego dziecka

WRÓĆ

Aurelka na XXVI Sympozjum

Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego 19-21 maja 2016r., Poznań

Podczas XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, uczestnicy zajmowali się tematyką nowatorskich metod operacyjnych w ortopedii dziecięcej oraz złamań nasad kości długich u dzieci. W ramach Sympozjum został przeprowadzony kurs na temat nowoczesnych metod leczenia wad wrodzonych kończyn dolnych – stanowiący przedsmak sesji naukowych. Dzięki obecności wykładowców krajowych i zagranicznych uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami w ortopedii dziecięcej.